Etichete: panou solar, panouri solare, panouri solare incalzire, panouri solare apa calda, oferta panouri solare, panouri solare pret, panouri solare ieftine, panouri solare termice, panouri fotovoltaice, panou radiant, panouri radiante, panouri infrarosu.

Program Casa Verde Clasic 2016

Ghid de finantare nerambursabila a Programului "CASA VERDE" privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire. 

Programul "CASA VERDE" este o campanie sustinuta de Ministerul Mediului si Padurilor, finantata de Administratia Fondului pentru Mediu si este destinata exclusiv persoanelor fizice. Programul national "CASA VERDE" vizeaza instalarea sistemelor de incalzire ce utilizeaza energie din surse regenerabile, precum si inlocuirea sistemelor clasice de incalzire.

Scopul campaniei este imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzirea si obtinerea de apa calda menajera.

Programul "CASA VERDE" se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu aprobat conform legii. Suma alocata sesiunii, distribuita pe judete conform numarului de locuitori, se publica odata cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin depozitia presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

    

PASUL 3. Depunerea DOSARULUI DE DECONTARE                                    Intocmim DOSARE DECONTARE pentru programul CASA VERDE:                                                                          

1. Contract de executie
2. Factura fiscala
3. Documente privind achitarea facturii (chitanta sau op stampilat)
4. Certificat de garantie
5. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
6. Proces verbal de punere in functiune
7. Extras de cont bancar beneficiar         

PROGRAM "CASA VERDE" - AFM !!!

PASUL 1. Depunerea DOSARULUI DE FINANTARE la Agentia Fondului pentru Mediu de care apartineti
PASUL 2. Dupa aprobarea DOSARULUI DE FINANTARE, se face ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE. Ulterior se depune DOSARUL DE DECONTARE al banilor (PASUL 3 ↑)

Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
• pana la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
• pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
• pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer;

In cazul cumularii in cadrul aceleiasi cereri de finantare a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

Prin proiect se finanteaza urmatoarele proiecte:
• instalarea de panouri solare presurizate pentru producere de apa calda menajera si aport la incalzire locuinta;
• instalarea de panouri solare nepresurizate pentru producere de apa calda menajera;
• instalarea de pompe de caldura, exclusiv pompe de caldura aer-aer pentru producere de apa calda menajera si incalzire locuinta;

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
• este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
• este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementeaza proiectul;
• nu are obligatii restante la bugetul de stat sau bugetele locale;
• nu a incalcat dispozitii legale privind protectia mediului pe durata activitatilor desfasurate anterior derularii proiectului si nici nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale., pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente-locuinte, aflate in proprietatea exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Dosarul aplicantilor va trebui sa contina:
• cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original. Cererea va cuprinde tipul instalatiei dorite, pretul acesteia precum si costul manoperei de instalare.
• declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de solicitant, in original;
• copie de pe actul de identitate al solicitantului;
• extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
• copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 intreg;
• autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere al lucrarilor;
• certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor le bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantului;
• adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont.
• un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere. 
Sursa: Monitorul Oficial

Prin Programul “CASA VERDE”, statul incurajeaza cetatenii sa utilizeze sistemele care valorifica sursele de energie regenerabila deoarece acestea sunt foarte accesibile, nepoluante, inepuizabile si eficiente.